Зразок адміністративного позову "Про визнання протиправними дій ДПС по блокуванню податкової накладної""

by Євген Лукашенко

 Адміністративний позов

про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРИВАТНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «» Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, (Надалі- Товариство) виступає генеральним підрядником на будівництві житлового будинку по вул. ХХХХ, 2ХХХ в с. ХХХХХ, ХХХ-ХХХХХ р-н, ХХХХХ, обл. Замовником будівництва вище зазначеного житлового будинку виступає ХХХХХ Е.А.

Відповідно до умов договору генерального підряду, який був укладений між ХХХХ Е.А. та Акціонерним товариством «ХХХХ», АТ «ХХХХ» зобов’язалося фінансувати будівництво житлового будинку по вул. ХХХХ, 2-В, в с. ХХХХ, ХХХХ-ХХХХХХХ р-н, Київська область, загальна вартість виконаних робіт згідно актів КБ -2, довідок КБ-3 склала 808 032 грн. 38 коп.  

10 березня 2020р. ТОВ «ПБК «ХХХХ» Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка було підписано Додаткову угоду №1 до договору генерального підряду ХХХХХ від 16 квітня 2018р. з ХХХХ Е.А. та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХХХХ», якою було затверджено Договір генерального підряду в новій редакції. Відповідно до додаткової угоди №1 до договору генерального підряду ХХХХ від 16 ХХХХХ 2018 р. ХХХХ Е.А. доручає, а ТОВ «ПБК «ХХХ» зобов’язується  на свій ризик за рахунок своїх та/або залучених сил, у відповідності до Договору, проектної документації та законодавства за рахунок своєчасного фінансування АТ «БЛХХХАСКЕТ» та належного забезпечення проектною документацією виконати та/або організувати виконання із залученням третіх осіб, комплексу будівельно-монтажних робіт із будівництва житлового будинку по вул. ХХХХХ, в с. ХХХХ, ХХХХ-ХХХХ р-н, Київська область.

Відповідно до умов Договору Генерального підряду ТОВ «ПБК «ХХХХ» повинно забезпечити закупівлю та постачання для виконання будівельних робіт всіх матеріалів та обладнання, що необхідні для їх виконання.

Згідно Договору Генерального підряду на виконання будівельних робіт із будівництва житлового будинку по вул. ХХХХ, 2-В ТОВ «ПБК «ХХХХХ» отримало від АТ «ХХХХ» наступні грошові кошти:

грн. з ПДВ, які використало на придбання будівельних матеріалів.

Грошові кошти ТОВ «ПБК «ХХХХ» використало для купівлі будівельних матеріалів, сплати заробітної плати працівникам, оплату податків та ін.

Податкова накладна № 2 від 14.05.2020р. складена Позивачем була направлена на реєстрацію  29.05.2020р. в ЄРПН реєстраційний номер ХХХХ,  однак документ був прийнятий але реєстрація була зупинена, згідно рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку  коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі Комісія)  № ХХХХХХ від 04.06.2020 року .

Товариством було направлено пакет документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної, у т.ч. податкова накладна, копія Договору Генерального підряду від 10.03.2020р., копія договору на надання послуг будівельною технікою від 10.03.2020р., копія Договорів Поставки від 01.04.2020р. та від 06.04.2020р., копії видаткових накладних та ін..

Підставою зупинення реєстрації податкової накладної згідно рішення комісії регіонального рівня стала «Відсутність кодів УКТЗЕД/ДКПП товару/послуги 41.00 в  таблиці даних платника податку  на додану вартість, як товарів/послуг, що на постійній основі постачаються та їх обсяг постачання перевищує величину залишку придбання такого товару/послуги  та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризикованості здійснення операцій».

Висновки контролюючого органу в цій частині не відповідають фактичним обставинам, позивачем було подані таблиці даних платника податку  на додану вартість із кодами 41.00, що на постійній основі постачаються (надаються) 05.05.2020 року, податкова накладна направлена на реєстрацію 14.05.2020 року.

Позивачу взагалі невідомо, що слугувало достатньою та законною підставою для зупинення реєстрації податкової накладної.

Всі операції з контрагентами фактично виконані та підтверджені первинними документами.

Також вважаю за необхідність звернути увагу суду на той факт, що податкові накладні на суму 13 750 000 були зареєстрові в реєстрі податкових накладних, які видавались позивачем в рамках однієї господарської операції (Договору генерального підряду № ХХХХХ від 16 квітня 2018 р.), що в свою чергу також спростовує твердження Відповідача про «Відсутність кодів УКТЗЕД/ДКПП товару/послуги 41.00 в  таблиці даних платника податку  на додану вартість, як товарів/послуг, що на постійній основі постачаються та їх обсяг постачання перевищує величину залишку придбання такого товару/послуги  та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризикованості здійснення операцій», оскільки про реєстрації податкових накладних на суму ХХХХ грн. 38 коп., коди присутні, а при реєстрації спірної накладної на суму ХХХХХ грн. коди відсутні, що суперечить  законам формальної логіки.

 10.06.2020р. була направлена скарга щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відповідно до п.10  Постанови КМ України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

30.05.2020р. Товариством було направлено пояснення та необхідний пакет документів відповідно до ч. 3 п. 11 Постанови КМ України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» 3) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі або відмову в такій реєстрації.

Рішення Комісії від 26.06.2020 року № 29746/41600137/2 відмовлено в задоволені скарги, мотивів відмови в задоволенні скарги відповідачем не зазначено.

Підпунктом 56.23.4 Податкового кодексу України, якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

Відповідно до п. 188.1 ПК України база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.

Слід зазначити, що відповідно до п. 201.7. ПК України податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата(аванс).

20.07.2020р. до Державної податкової служби України був направлений адвокатський запит про надання інформації та належним чином завірену копію рішення комісії яка здійснює та яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування  в Єдиному державному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації щодо податкової накладної від 14.05.2020р. №2 реєстраційний номер 9120555215 за результатами розгляду скарги на рішення комісії до ДПС України від 10.06.2020р.

07.08.2020 р. надійшла відповідь на адвокатський запит про те, що нібито платником податку не надано копій первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних.

Враховуючи вище зазначене, всі проведені операції були виконані та підтверджені необхідними документами.

Відповідно до ст.5 КАС України, кожна особа має право в порядку, установленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси. При цьому вона може просити про їхній захист, зокрема, шляхом визнання дій (бездіяльності) суб’єкта владних повноважень протиправними та про зобов’язання утриматися від учинення певних дій (або, навпаки, учинити їх).

Так само і пп. 17.1.7 ПКУ передбачає право платника оскаржувати в порядку, установленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб).

 Повідомляю, що орієнтовний розмір судових витрат становить 18 000 грн.

Витрати на правничу професійну допомогу складають біля 1%  від суми податкових накладних які були заблоковані, що відповідно до постанови КГС ВС від 29.04.2020 №  920/13/19 відповідає критеріям співмірності.

Підтверджую, що Позивачем не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Місце знаходження Відповідача місто Київ – тому справа підсудна Окружному адміністративному суду міста Києва.

У зв’язку з вище викладеним та керуючись ст.ст.5-11, 72-77, 139 КАС України, п. 188.1, п.201.7., підпунктом 56.23.4 ПК України, Постанови КМ України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», -

 

ПРОШУ:

  1. Адміністративний позов задовільнити повністю.
  1. Визнати протиправним рішення комісії № ХХХХХХХХ від 26.06.2020 року та № ХХХХХХХ від 04.06.2020 року, Державної Податкової служби України (ЄДРПОУ 43005393, 04053, м. Київ, Львівська Площа, будинок 8), яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, про відмову у реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкової накладної від ХХХХ р . № 2 на суму ХХХ грн. реєстраційний номер в Єдиному реєстрі податкових накладних ХХХХ.
  1. Зобов’язати Державну Податкову  службу України (ЄДРПОУ 43005393, 04053, м. Київ, Львівська Площа, будинок 8 зареєструвати в Єдиному державному реєстрі податкових накладних, податкову накладну порядковий номер 2 від 14.05.2020 року на суму ХХХХ грн., реєстраційний номер в єдиному реєстрі податкових накладних ХХХХ датою фактичного надходження для реєстрації - 29.05.2020 року складену ТОВ «Приватна БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ХХХХ», Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ЄДРПОУ ХХХХ.
  1. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань з Відповідача на користь Позивача судові витрати.