Поховати померлого можна без дозволу суду?

by Євген Лукашенко

В засобах масової інформації розповсюджується думка про те, що починаючи з 15.03.2018 року і зв'язку із змінами до Кримінально процесуального кодексу України родичі не зможуть поховати померлого без рішення суду? Чи дійсно це так? Відповідь ні не так.  Так дійсно будуть випадки коли буде потрібно чекати ухвали суду  для проведення судово-медичної експертизи для з'ясування причин смерті але в більшості випадків вона не знадобиться. Одним словом все буде так як і було до 15.03.2018 року так званого "deadline". 

Давайте вияснимо яким чином регламентується порядок поховання померлого? 
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури України № 807/1193/279 від 29.09.2017 року. "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини".  Визначено дії працівників закладів охорони здоров'я та МВС, Генеральної прокуратури під час перевірки фактів настання смерті.

 Так в п. ІІ Порядку визначено, що  працівники закладів охорони здоров'я не повідомляють органи внутрішніх справ про факти смерті, якщо смерть настала:

- від  захворювань у закладах охорони здоров'я;
у разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку на місце події виїжджає лікар, а у випадках, передбачених наказом N 545, фельдшер закладу охорони здоров'я, який констатує факт смерті, проводить огляд трупа, за результатами якого інформує органи та підрозділи Національної поліції та адміністрацію закладу охорони здоров'я, що забезпечує потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території, про можливість встановлення причини смерті без патологоанатомічного розтину та видачі лікарського свідоцтва про смерть (фельдшерської довідки про смерть).

 У відповідності до ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" для реєстрації факту смерті та отримати свідоцтво про смерть потрібно пред'явити у відділі реєстрації актів цивільного стану:
 - паспорт громадянина; 
- документ який підтверджує факт смерті.
Відповідно до ст. 11 Закону  України "Про поховання та похоронну справу" Виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, в установленому законодавством порядку в день звернення видаються: 
- лікарське свідоцтво про смерть - закладом охорони здоров'я; 
- свідоцтво про смерть та довідка про смерть - відділом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України. 
А далі відповідно   до ст. 12 Закону  України "Про поховання та похоронну справу" , особа, яка зобов'язалася поховати померлого, на підставі свідоцтва про смерть звертається згідно із статтею 8 цього Закону до сільського голови або ритуальної служби з приводу укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

Отже у випадку ненасильницької смерті чи без підозри на насильницьку смерть проводити експертизи чинне законодавство не  вимагає. 

Коли необхідно буде проводити експертизу з дозволу суду? 
Відповідно до п.п. 5 п. IV Порядку Обов'язково направляють для проведення судово-медичної експертизи трупи (частини трупів) людей:
з ознаками насильницької смерті або підозри на таку смерть;
- смерть яких настала раптово або при нез'ясованих обставинах;
- смерть яких настала поза місцем їхнього проживання;
- особу яких не встановлено.Крім того відповідно до п.п. 2,3 п. IV Порядку    
2. У разі надходження повідомлення про факт насильницької смерті людини чи підозри на таку або встановлення таких фактів під час огляду трупа (частини трупа) людини, що померла раптово або при нез'ясованих обставинах, а також трупа невстановленої особи на місце події виїжджають слідчо-оперативна група, працівники Експертної служби МВС та судово-медичний експерт або лікар, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта, та за необхідності інші спеціалісти.
3. Про факт насильницької смерті людини невідкладно повідомляється прокурор. У таких випадках слідчий, прокурор проводять огляд місця події та трупа в порядку, передбаченому статтями 237, 238 Кримінального процесуального кодексу України, з обов'язковим застосуванням фотозйомки (за необхідності - відеозйомки) і складанням схеми (плану, креслення) оглянутого місця.

Підсумовуючи можна сказати, що нововедення, а саме необхідність призначення експертизи  за рішенням суду в більшості випадків ніяким чином не ускладнить процедуру поховання. Так дійсно будуть виникати складнощі в правоохоронних органів в проведенні та призначенні експертиз але маю надію, що такі вимоги  КПК скоро будуть скасовані.