Як розірвати контракт військовослужбовцю із Міністерством оборони України?

by Євген Лукашенко

Яким чином військовослужбовцю розірвати контракт із Міністерством оборони України у  випадку хвороби чи з інших підстав достроково?
Військовослужбовці строкової військової служби та за контрактом  можуть бути звільнені зі військової служби достроково відповідно до пункту 1 частини третьої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". До цих обстави відноситься: стан здоров'я, сімейні обставини.

У разі надходження рапорту від військовослужбовця або заяви від його родичів про дострокове звільнення в запас за сімейними обставинами командир військової частини зобов'язаний надіслати у триденний строк до відповідного військового комісаріату за місцем проживання сім'ї військовослужбовця запит для перевірки його сімейного стану.
Районний військовий комісар, одержавши документи від командира військової частини або заяву безпосередньо від родичів військовослужбовця про дострокове звільнення в запас, призначає комісію, яка перевіряє в десятиденний строк сімейний стан родичів військовослужбовця. За результатами перевірки складається акт обстеження, який надсилається для розгляду обласному військовому комісару. Обласний військовий комісар зобов'язаний у триденний строк розглянути документи про дострокове звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби і за наявності законних підстав надіслати їх командиру військової частини, де проходить службу військовослужбовець. У разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби за сімейними обставинами обласний військовий комісар надає заявнику відповідь про причини відмови і повідомляє про це командира військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

У випадку захворювання, після проходження ВЛК військовослужбовцю необхідно звернутись до командира військової частини із рапортом про дострокове припинення контракту та звільнення з лав Збройних сил України.
У випадку коли командир відмовився розглядати рапорт військовослужбовця про розірвання контракту, чи відмовився розривати контракт. Дії командира військової частини можуть бути оскаржені до адміністративного суду в термін 6 місяців з дня відмови в достроковому розривання контракту.
Саме з таких підстав було розірвано контракт про проходження військової служби з  ВЧ умовне найменування В2731 апеляційним адміністративним судом Вінницької області. В Постанові від 03.11.2016 року. Суд визнав протиправною бездіяльність командування військової частини щодо не розгляду рапорту про дострокове розірвання контракту, а також зобов'язав військову частину розірвати контракт.