ЄВГЕН ЛУКАШЕНКО (адвокат)


Юрист:
Період роботи 2007 рік  - 2011 рік
Обов’язки:
- складання договорів купівлі продажу;
- робота з боржниками, складання позовних заяв з повним пакетом документів  для розгляду  справ в судах.
- представництво інтересів підприємства  в судах з земельних, майнових та спорів пов’язаних з діяльністю та бездіяльністю органів державної влади.
- представництво інтересів підприємства в судах та державних органах влади.
- виготовлення проектів відведення земельних ділянок з подальшим укладенням договорів оренди та реєстрацією їх в ДЗК, оформлення права власності на земельні ділянки
- введенням об’єктів нерухомості в експлуатацію з подальшим реєстрацією права власності на них;
- оформлення документації пов’язаної з охороною праці на підприємстві (посадові інструкції, інструктаж по техніці безпеки та інше).
- оформлення документації на отримання дозволів та розміщення твердих відходів на підприємстві, обґрунтованість викидів в атмосферу.
- робота з державними органами УБОЗ, ДПІ, ДСБЕЗ, СЕС, МЧС, охорона навколишнього середовища;
- створення та реєстрація юридичних осіб (від виготовлення статуту, установчих документів до отримання печатки), а також фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності;
- супровід господарської діяльності підприємства
Адвокат:
Період: в 2010 році отримав  свідоцтво про право на зайняття адвокатською  діяльністю, що являється основним видом діяльності по даний час.
 Досвід:
- захист в кримінальних справах, представництво  в кримінальних справах;
- представництво в цивільних, адміністративних та господарських  справах;
- з 2013 року надаю правовому допомогу за контрактом з Вінницьким регіональним центром з надання  безоплатної  вторинної  правової допомоги в кримінальних  та цивільних  справах незахищеним верствам населення;
- з 2013 року адвокат тренер-модератор з обміну досвідом між адвокатами які надають безоплатну вторинну правову допомогу.
   
Досвід тренерської роботи: 
З  2013 року по  даний час.
За вказаний період отримав сертифікати на право організації та проведення заходів з підвищення кваліфікації  адвокатів України, а також проведено тренінги серед  адвокатів Вінницької області за темами: 
1. «Дії  захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення»;
2. «Дії захисника при  вирішенні питання про обрання,  продовження та скасування або зміну запобіжного заходу»; 
3. «Дії  захисника щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження,  оскарження рішень, дій або бездіяльності слідчого,  прокурора та слідчого судді,  перегляду судових рішень»;
4. «Дії захисника із застосування окремих  заходів кримінально-правового впливу, із забезпечення доступу до належної  медичної допомоги та у  кримінальному провадженні на підставі угод;
5. «Дії захисника під час судового провадження»;
6. «Роль захисника при  визначенні кваліфікації  окремих видів кримінальних  правопорушень, дії захисника  у кримінальних провадженнях,  які потребують судово-медичної експертизи»;
Грудень 2015 – січень 2016  року
Проведення тренінгів патрульні поліції  м. Вінниця з тем:
- «Права  людини. Верховенство  права. Конституціоналізм»;
- «Кваліфікація злочинів та засади кримінального провадження»;
- «Корупція  -  запобігання та відповідальність».
  
Травень 2016 року по квітень 2017 року 
-  робота в проекті Датської Ради у справах біженців «Юридичної підтримки ВПО (внутрішньо-переміщені особи) та постраждалому від  конфліктів населенню в Україні». Проект включає  надання безоплатної  юридичної підтримки ВПО (внутрішньо-переміщені особи) та постраждалому від конфлікту населенню в Україні на території 
м. Вінниці та Вінницької області.
Основні напрямки діяльності  в  проекті:
- консультації зі спеціальних юридичних питань, що впливають із  життєдіяльності ВПО включаючи питання житла, землі та майна, питання сімейного законодавства (розлучення, аліменти, позбавлення батьківства, надання дозволу на вивіз дитини за кордон), поновлення втрачених документів (свідоцтва про  право власності, трудових книжок), підтвердження юридичних фактів (факту смерті, що мало місце на території  зони АТО, та інші),  юридична допомога в складанні процесуальних документів для звернення до суду,  а також з інших питань.